Utbyggnad av fiber i Gnesta kommun

I Gnesta kommun finns det tre aktörer som tillhandahåller fiberbaserat bredbandsnät. Det är Telia, IP-Only och Open Infra. Tätorterna är färdigbyggda och nu genomförs utbyggnaden på landsbygden.

Utbyggnaden sker etappvis. I vissa delar av kommunen är utbyggnaden klar, i andra delar pågår det eller har precis påbörjats. Så här ser processen ut:

  • Alla hushåll i området får ett erbjudande om fiber.
  • Intresserade hushåll gör en intresseanmälan.

Gör tillräckligt många hushåll en intresseanmälan finns det ekonomiska förutsättningar att bygga ut.

  • Har tillräckligt många gjort intresseanmälningar får hushållet en orderbekräftelse om att byggnation kommer starta.
  • Utbyggnad påbörjas (om tillräckligt många hushåll anslutit sig).
  • Hushållen får en bredbandanslutning vid sin fastighet.
  • Hushållen väljer tjänsteleverantör.

Var ska det byggas fiber?

Efter utlysning av bredbandsstöd från PTS (Post- och Telestyrelsen) har flera aktörer visat intresse för att bygga ut det fiberbaserade bredbandet i Gnesta kommun. Just nu är det två aktörer i Gnesta kommun som planerar att bygga fiberbaserat bredbandsnät på landsbygden, IP-Only och Open Infra.

Open Infra

Open Infra projekterar för byggande i tre olika områden. Det första är nordöst om Stjärnhov, det andra är norr om väg 57 mellan Björnlunda och Stjärnhov och det tredje är ett område sydöst om Björnlunda. För mer information om Open Infra, se relaterad information.

Kartbilden visar Open Infras planerade projektområden

Kartbilden visar Open Infras planerade projektområden

IP-Only

IP-Only projekterar just nu för östra delen av kommunen. Dessa projekt stäcker sig från kommungränsen mot Flen, vidare in i Gnesta fram till Väla, utanför Björnlunda. Söderut sträcker sig området ner till Axala och i norr följer det gränsen mot Strängnäs fram till Hulta och ner mot Nerhyttan. För mer information om IP-Only, se relaterad information.

Kartbilden visar IP-Onlys planerade projektområde.

Kartbilden visar IP-Onlys planerade projektområde.

Var är det färdigbyggt?

Det är färdigbyggt med fiber i områdena Gnesta centralort, Björnlunda, Stjärnhov, Laxne, Hållsta, Hundby, Malmsjöstugan, Kattnäs och Kvegerö. I samtliga områden är det Telia som byggt fibernät.

Var kan jag få mer information?

Har du funderingar och frågor om fiber? Telekområdgivarna är en opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning för tv, telefoni och bredband. Läs mer om fiber och bredband på Telecområdgivarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Bredbandsval.se Länk till annan webbplats. jämför bredband från Sveriges största bredbandsleverantörer.