2018-06-29

15 miljoner i bidrag till fiber i Stjärnhov och Gnesta södra

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att ge 15 miljoner kronor i bidrag till fiberutbyggnaden i områdena Stjärnhov/Öllösa och Gnesta södra. Bidraget från Länsstyrelsen finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Gnesta kommun har ett stort engagemang i fiberutbyggnaden, men det är Telia Zitius som står för ansökningarna och som fått bidragen. Gnesta kommun fick hälften av potten på 30 miljoner och det är cirka 400 hushåll och fritidshushåll som nu får möjlighet till fiber.
Att så många i Stjärnhov/Öllösa har valt att teckna sig för fiberanslutning till sin fastighet har varit en avgörande orsak att projektet fick statliga bidrag. I Gnesta södra har inte teckningsgraden varit lika hög och därför är bidraget inte lika stort.

Fiber kommer endast byggas till de fastigheter som beställer det, och det kan dröja många år och vara förenat med betydligt högre kostnader än idag att ansluta sig senare - i synnerhet som det då inte finns bidragsmedel att ta del av. Gnesta kommun vill därför uppmana alla, både permanentboende och fritidsboende att ta tillfället i akt och ansluta sig till fibernätet redan nu. Är du intresserad; ring 020-11 85 00 eller www.fibertillalla.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu kommer Telia Zitius att avsluta upphandlingen som redan är påbörjad, gällande vem som blir entreprenör för området, därefter starta detaljplaneringen och tillståndsansökningar för att kunna påbörja arbetet.