2023-05-22
En kö med passagerare kliver ombord på en buss vid en tom tågstation.

Allvarliga störningar i pendeltågstrafiken – det här gör kommunen

Antalet avgångar till och från Gnesta med pendeltåg minskas och kontakterna mellan kommunen och ansvariga för trafiken ökar.

På grund av nationell förarbrist minskas antalet avgångar med pendeltåg i hela Stockholmsregionen fram till hösten 2023. Gnesta drabbas särskilt hårt och från kommunen ställs krav på lösningar och kontakterna med de ansvariga parterna Region Stockholm och Region Sörmland ökar.

– Det är en ohållbar situation och vi har kontakter på alla nivåer för att nå lösningar, säger kommunalrådet Linda Lundin (S). Vi har en tät dialog med Region Sörmland, som beställt trafiken hit, och även med Trafikförvaltningen i Region Stockholm för att få en hållbar lösning på det här problemet.

Varje dag pendlar närmare 4 500 personer till eller från kommunområdet för sitt arbete eller utbildning. Med en befolkning på ungefär 11 600 personer gör det oss till en av de mest pendlande kommunerna i landet procentuellt sett.

– Vi tar den här frågan på största allvar. Vi är en pendlingskommun och vi gör allt vi kan för att pendeltrafiken ska fungera, nu och i framtiden, säger kommunalrådet Anna Ekström (M). Region Sörmland har köpt tjänsten med bra och kontinuerliga kommunikationer som invånarna ska kunna lita på och det ska vi också ställa krav på att få.

Det reducerade antalet avgångar gör att SLs trafikförvaltning ställer krav på leverantören MTR att de tåg som går är långa tåg, för att få med så många passagerare som möjligt, vilket ställer till ytterligare problem för Gnesta.

Till Gnesta går det endast att köra fram korta tåg, vilket gör att Gnesta just nu är ett eget omlopp och drar mycket resurser sett till antalet påstigande ur leverantörens synvinkel, som därför i första hand drar ner på trafiken hit.

Trafikförvaltningen på SL driver att störningar i trafikupplägget ska spridas solidariskt i trafiksystemet och bevakar det på daglig basis. Verktyget för att säkerställa att det efterlevs är bland annat viten för produktionsbortfall.

I dagsläget har SL få andra sätt att styra det löpande trafikupplägget vid störningar på annat.

I nuläget innebär den reducerade trafiken entimmes trafik till och från Södertälje och särskild vikt läggs på avgången klockan 07.18 på vardagarna, meddelar SL. På SLs reseplanerare kan du se aktuell information om tider och om tåget ersätts med buss.

Se Trafikläget på SLs webbsida. Länk till annan webbplats.

Vid frågor, synpunkter och information om trafikplaneringen kontaktas SLs kundservice. Länk till annan webbplats.