2022-10-18

Arbete påbörjas vid Aspliden, Björnlunda

Inom kort påbörjas arbetet för att förbereda de kommande villatomterna vid Aspliden i Björnlunda