2019-03-13
Bild på omledningsväg för trafik under tiden som Jälundsbron byggs om

Bro över Inbåven vid Jälund stängs av

Från och med den 23 april 2019 till och med den 24 februari 2020 kommer bron över Inbåven vid Jälund, på väg 848 söder om Stjärnhov, att vara avstängd för både biltrafik och gång- och cykeltrafik.

Trafikverket ska riva den gamla bron och bygga en ny. Sjötrafik kommer inte heller att kunna passera under tiden som en ny bro byggs.

Omledningsväg är väg 848 samt väg 57 via Stjärnhov.

När den nya bron är klar kommer den att klara dagens krav på bärighet och framkomlighet.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om projektet och hur bron ska utformas, se relaterad info.