2021-05-06
Symbol för vägarbete

Broreparation i Visbohammar

Från och med mitten av maj till och med september 2021 kommer trafikverket att reparera järnvägsbron vid väg 506, Visbohammar.

Framkomligheten begränsas och endst ett körfält kommer att vara öppet. Frihöjden kommer att sänkas från 4,4 meter till 4,0 meter.

Läs mer på Trafikverkets projektsida, följ länken under relaterad information.