2019-10-14

Dags att nominera till Gnesta kommuns miljöpris

Gör din röst hörd och skicka in förslag på någon eller några som du tycker har gjort en värdefull insats!

Priset utdelas till person, som gjort en särskild insats för naturen eller miljö i kommunen. Miljöpriset kan även delas av flera personer eller ges till föreningar, grupper eller organisationer. Förslaget ska vara skriftligt och väl motiverat. Priset kan endast utdelas för insatser utanför ramen för ordinarie anställning.

Förslag på pristagare skickas till Gnesta kommun, 646 80 Gnesta. Märk kuvertet med miljöpristagare 2019. Du kan också sända in ditt förslag som e-post till Gnesta kommun, se kontakt. Ange att det gäller miljöpristagare.

Förslaget ska vara inlämnat senast 7 november 2019.

Har du frågor kontakta
Miljöstrateg Bertil Karlsson, 0158- 275 170 eller skicka e-post till Bertil, se kontakt.