2023-03-17

Detaljplan för Solbacka

Detaljplanen som tas fram för Solbacka syftar till att pröva möjligheterna att bygga bostäder med bostadsrätt i form av radhus och/eller villor för året runt-boende i området.

Projektet är en del i den planerade utvecklingen av området Solbacka till ett sportcenter och resort. Byggaktören önskar bygga 30–40 bostäder/fritidshus för året runt-boende som komplement till utbudet av boende på Solbacka idag.

Läs mer om detaljplanen och projektet Solbacka.