2023-03-31
Flygbild med tomten markerad med röda streck.

Detaljplan för Solrosen i Gnesta

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att bygga en förskola i två plan på den fastighet som tidigare var bebyggd med Solrosens förskola.

Gnesta 32:9 ägs av Gnestahem AB. Området som nu föreslås bli föremål för planläggning omfattar i dag förskoletomt samt grönytor och parkering. Förskolebyggnaden som tidigare fanns i området hade omfattande fuktskador och revs under 2021 för att kunna ersättas med en ny förskolebyggnad.

Läs mer om detaljplanen över Solrosen i Gnesta tätort. Länk till annan webbplats.