2019-04-12
Pendeltågsstationen i Gnesta

Fler helgturer på Gnestapendeln

Genom ett samarbete mellan Gnesta kommun, Region Sörmland och Region Stockholm införs förbättrad helgtrafik på Gnestapendeln redan från och med tidtabellsskiftet i december.

Lösningen är temporär i väntan på den kommande satsningen med förbättrad regionaltågstrafik som träder i kraft från och med 2022.

Region Stockholm, som ansvarar för trafiken med pendeltågen i Stockholms län, har tidigare under vintern beslutat att införa timmestrafik på delsträckan Södertälje-Järna på lördagar och söndagar från och med tidtabellskiftet i december 2019. Det kommer innebära ytterligare 6 turer per dag och riktning på helgerna under förutsättning att Trafikverket godkänner tidtabellen.

Efter en dialog mellan Regionerna och Gnesta kommun har parterna nu nått en lösning som säkerställer en förbättrad turtäthet även till och från Gnesta. Därmed kommer även antalet avgångar från Gnesta att öka med sex turer per dag och riktning under helger förutsatt att tidtabellen blir godkänd. Lösningen är tillfällig i väntan på Mälardalstrafik etapp 2. Att det här kan bli verklighet beror på att Gnesta kommun delvis gått in och finansierat tillägget.

– För oss är det väldigt viktigt att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Vi vet att våra invånares resebehov är stort även under helger och därför är det här angeläget för oss, säger kommunalråd Ann-Sofie Lifvenhage

Region Sörmland, som ansvarar för tågtrafiken i länet, planerar för ytterligare förbättringar på Sörmlandspilen, det vill säga regionaltågen mellan Hallsberg, Katrineholm, Gnesta och Stockholm.

Dagens tåg kommer att ersättas av moderna tvåvåningståg med början i slutet av det här året. Dessutom planeras för förbättrat utbud med regionaltåg på helgerna från och med 2022 med åtta avgångar per dag. I och med beskedet från Region Stockholm att förtäta helgtrafiken från kommande vinter såg Gnesta kommun och Region Sörmland en chans att erbjuda fler avgångar på Gnestapendeln.

– När vi såg att SL beslutat om en utökning redan nu såg vi en möjlighet att förbättra även för våra invånare och en sådan möjlighet ville vi inte missa. Från kommunen blir det här en tillfällig lösning i väntan på Mälardalstrafik etapp 2, säger kommunalråd Johan Rocklind.