2019-01-10
Bild på belysningsarmatur med blå himmel i bakgrunden

Kommunens offentliga belysning

Den 1 januari 2019 övertog Vattenfall hela kommunens offentliga belysning.

Tidigare ägde kommunen belysningsstolparna och Vattenfall belysningskablarna. Överlåtelsen av belysningen till Vattenfall är ett led i arbetet med att skapa hög elsäkerhet vad avser olika elarbeten och projekt inom belysningssektorn.

Felanmälan på offentlig belysning

Du fortsätter som tidigare att anmäla fel på offentlig belysning till oss på kommunen. Vi registrerar din felanmälan och vidarebefordrar den till Vattenfall för handläggning och åtgärd, då det är en felanmälan som rör offentlig belysning på kommunal mark.

Du kan göra din felanmälan på flera sätt. Vi har ett formulär här på vår webbplats som du kan fylla i och skicka in, se relaterad info. Har du en smart telefon, kan du ladda ner appen för felanmälan. Gå till din app-butik och sök på Gnesta kommun. Du kan också skicka mejl till oss eller ringa, se kontaktinformation.