2020-12-10
En illustrerad buss med texten: 13 december. Hej resenär! Nu byter vi tidtabell.

Nya tidtabeller för bussar och tåg

På söndag, den 13 december byter bussar och tåg tidtabell. Byte av tidtabell görs samtidigt i hela Europa för att kollektivtrafiken ska matcha även utomlands.

De tidtabellskiften som berör Gnesta är tidtabellerna för Stockholms läns lokaltrafik (SL), Sörmlandstrafiken samt tidtabellen för SJ regionaltåg.

Hur kommer de nya tidtabellerna märkas i kommunen?

Det kommer bli flera mindre justeringar i tidtabellen både för bussarna och tågen. Var uppmärksam på om just din buss, pendeltågs- eller regionaltågsavgång påverkas av den nya tidtabellen. På helgerna kommer trafikutbudet med buss att utökas.

Busstrafiken

Kollektivtrafiken med buss kommer få utökat utbud på helgen. På linje 589 utökas trafiken med en anropsstyrd tur från Stjärnhov som anpassas till det tidigaste avgående pendeltåget på helgen. På helgkvällar utökas trafiken med anropsstyrda turer mot Stjärnhov som anpassas till pendeltåget.

På linje 543 utökas trafiken på helgen med en förmiddags- och en eftermiddagstur. Dessa turer är anropsstyrda.

Vad betyder anropsstyrd?

Med anropsstyrd menas att man måste ringa och boka sin resa i förväg. På Sörmlandstrafikens hemsida går det att läsa hur man bokar en anropsstyrd resa. Se relaterad info.

Pendeltåg och regionaltåg

Pendel- och regionaltågen har samma antal avgångar som innan tidtabellskiftet men flera av turerna har justerats i tid i den nya tidtabellen.

Kollektivtrafik och coronaviruset

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik som ett led i att minska smittspridningen. Om du behöver använda kollektivtrafik är det viktigt att du håller avstånd till dina medresenärer. Vid symtom ska man undvika sociala kontakter och stanna hemma.

Vill du veta mer och planera din resa? Använd tjänsterna för reseplanering, se relaterad info.