2018-12-04
Bussar och pendeltåg

Nya tidtabeller för bussar och tåg!

På söndag, den 9 december byter bussarna och tågen tidtabell. Byte av tidtabell görs samtidigt i hela Europa för att kollektivtrafiken ska matcha även utomlands.

De tidtabellskiften som berör Gnesta är tidtabellerna för Stockholms läns lokaltrafik (SL), Sörmlandstrafiken samt regionaltågen via SJ.

Hur kommer de nya tidtabellerna märkas i kommunen?

Det kommer bli flera mindre justeringar i tidtabellen för att anpassa bussarna till nya tidtabeller för tågen.

För busstrafiken kommer det bli en lägre turtäthet på turer som haft lågt resande. Fler turer kommer att köras med anropsstyrd trafik, det vill säga att du behöver ringa ett par timmar innan och tala om att du kommer resa med bussen.

Den nya tidtabellen kommer innebära att det blir jämnare avgångsfördelning för regionaltågen från Stockholm till Gnesta på vardagseftermiddagar.

På fredags- och lördagskvällar kommer det gå att åka med ett senare regionaltåg med avgångstid strax efter halv 12 från Stockholm.

Vill du veta mer och planera din resa?

Använd tjänsterna för reseplanering under relaterad info.