2019-12-12
Gnesta station och pendeltåg

Nya tidtabeller för bussar och tåg

På söndag, den 15 december byter bussarna och tågen tidtabell. Byte av tidtabell görs samtidigt i hela Europa för att kollektivtrafiken ska matcha även utomlands.

De tidtabellskiften som berör Gnesta är tidtabellerna för Stockholms läns lokaltrafik (SL), Sörmlandstrafiken samt tidtabellen för regionaltåget.

Hur kommer de nya tidtabellerna märkas i kommunen?

Det kommer bli flera mindre justeringar i tidtabellen för att anpassa bussarna till nya tidtabeller för tågen. Var uppmärksam på om just din buss, pendeltågs- eller regionaltågsavgång påverkas av den nya tidtabellen.

Busstrafiken

Kollektivtrafiken med buss kommer i stort sett ha samma utbud som innan tidtabellskiftet. Avgångstiderna för bussarna kan ha förskjutits i tid för att passa med de nya avgångs- och ankomsttiderna för pendeltågen och regionaltågen i viss utsträckning.

Pendeltåg och regionaltåg

På helgen utökas trafiken med pendeltåget. Det innebär att det kommer gå ytterligare sex turer per dag och riktning. Antalet pendeltågsturer kan utökas genom ett samarbete med Region Sörmland, Region Stockholm och Gnesta kommun. Utbudsökningen är tillfällig och möjlig för att Gnesta kommun delvis finansierar den tillkommande pendeltågstrafiken.

Regionaltågen har samma antal avgångar som innan tidtabellskiftet men flera av turerna har justerats i tid i den nya tidtabellen.

Vill du veta mer och planera din resa?

Använd tjänsterna för reseplanering under relaterad info.