2019-07-09

Nya trafikföreskrifter i Gnesta

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om nya trafikföreskrifter i Gnesta tätort gällande stannande och parkering.

Från och med den 1 juni gäller bland annat följande:

  • På Margretedalsvägen, på markerade platser, får personbilar parkeras under högst 24 timmar. Några av platserna är parkeringsplatser för rörelsehindrade med giltigt parkeringstillstånd
  • På båda sidor av Järnvägsgatan får fordon inte parkeras, enligt bild nedan:
Parkeringsförbud på Järnvägsgatan
  • På parkeringsplatser enligt markering nedan, är det tillåtet att parkera för rörelsehindrade med giltigt parkeringstillstånd:
Markerade platser är parkering för rörelsehindrade med giltigt parkeringstillstånd
  • Parkeringsförbud på båda sidor av Sjögatan, från Järnvägsgatan och upp till Frönäsvägen.
Markeringar avser parkeringsförbud på Sjögatan

Från och med den 1 juli 2019 gäller också:

  • På Västra Storgatan 8, framför godsmagasinet, på markerade parkeringsplatser, får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

Du kan söka efter fler trafikföreskrifter i Transportstyrelsens databas, se relaterad information.