2019-03-01
Gnesta station

Omläggning av busstrafik

Under mars månad startar vårens arbeten upp med ombyggnationen av Västra Storgatan. Detta innebär att bussarna under ombyggnationen inte kommer att kunna trafikera Västra Storgatan.

Bussar kommer att trafikera Tingshusgatan - Torggatan - Nygatan, från och med måndagen den 11 mars till och med söndagen den 2 juni. Tillfälliga busshållsplatser kommer att upprättas utmed sträckan i höjd med Torggatan 11.

Hållplatser Elektron och Mariefredsvägen kommer alltså inte att trafikeras av linje 514, 525 och 589. 

Vill du komma i kontakt med oss angående detta, vänligen ring eller skicka ett mejl till oss, se kontaktinformation.