2020-01-10
Symbol som visar en människa som gräver i marken

Provtagning av mark i Gnesta centrum

13-17 januari utförs miljöprovtagningar av marken i Gnesta centrum. Anledningen är att undersöka om marken har spår av föroreningar från tidigare verksamheter.

Miljöteknikerna genomför undersökningen på uppdrag av Gnesta Centrumfastigheter AB, som ansvarar för utredning och projektering centrumkvarteret.

Detta är ett första steg inför en framtida ombyggnation av centrumkvarteret med fler lägenheter och lokaler för butiker och verksamheter.

Länk till mer information om utvecklingsplanen för Gnesta centrum finns under relaterad information.