2023-05-19

Samhällsbyggnadschef slutar

Kommunens samhällsbyggnadschef Anna-Karin Lindblad Wieslander väljer att avsluta sin tjänst i kommunen och arbetar fram till sommaren, den 10 juni 2023.

Anna-Karin Lindblad Wieslander har under sin anställning haft uppdraget som tillförordnad VA-chef, utöver sitt ordinarie uppdrag.

Rekryteringen av VA-chef pågår och rekryteringen av ny samhällbyggnadschef kommer att påbörjas inom kort.