2020-01-10

Samrådsmöte detaljplan för Mejerigatan

Välkommen till samrådsmöte om detaljplan för området kring Mejerigatan i Gnesta tätort på onsdag 15 januari .

Detaljplanen omfattar fastigheterna Gnesta 4:12, 16:3, 16:8 och 16:9 och skapar möjlighet att bygga omkring 225 lägenheter centalt i Gnesta tätort.

När: Onsdag 15 januari 2020, kl 18:00
Var: Kommunhuset, Västra Storgatan 15