2022-12-06
Händer på person som klipper buske

Se över växtligheten utmed tomtgräns

Du, som har växtlighet mot gata eller trottoar, behöver tänka på att med jämna mellanrum klippa träd, buskar och häckar för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Då hjälper du också till att rädda liv.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och efter sommaren kan rädda liv.

Om du har växtlighet utmed tomtgräns behöver du tänka på vad du kan göra för att förbättra trafiksäkerheten och förebygga olyckor. Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Gående ska obehindrat kunna ta sig fram, utan att behöva gå ut i körbanan och därmed riskera att bli påkörda.

Fri höjd över gångbana, cykelbana och körbana

Har du träd eller andra växter, som växer från tomten ut över gångbana, cykelbana eller körbana, ska det vara fritt till en viss höjd.

För gångbanor gäller minst 2,5 meter fri höjd, för cykelbanor gäller minst 3,2 meter fri höjd och för körbanor ska det vara minst 4,6 meter fri höjd. Ut och klipp om det behövs!

Genom att hålla efter växtligheten hjälper du också till att förbättra framkomligheten för snöröjningsfordon under vinterhalvåret.