2022-06-30

Tömningsstation för husbil och husvagn 

Tömnings- och dricksvattenstation på Åsgatan 8.

Du vet väl att vi har en tömningsstation för husbilar och husvagnar i Gnesta? Det finns både en platta att tömma gråvatten på samt en behållare som du kan hälla i latrinet i.

Du hittar tömningsstationen på Ågatan 8 i Gnesta.

Så här fungerar tömningsstationen för latrin

Lyft på locket och häll latrinet i behållaren. Ovanför locket finns en kran för spolning. Tryck på den blå knappen för att starta spolfunktionen.