2021-02-26
Symbol med grävande man

Väg 57 byggs om för ökad säkerhet

Under hösten 2021 alternativ våren 2022 planerar Trafikverket att påbörja ombyggnationen av väg 57 mellan E4:an och Gnesta tätort. Syftet är att öka framkomligheten och säkerheten på sträckan.

Ombyggnaden av sträckan innebär en att vägens standard förbättras, exempelvis genom att bygga bredare körfält och förbättra siktförhållanden. Det kommer också innebära förbättringar rörande trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida, se relaterad information.