2021-04-30
asfaltering av väg

Vägarbete på väg 57

Under nästa vecka, 3 till 6 maj, asfalterar trafikverket om väg 57 mellan Björnlunda och Stjärhov.

Arbetet gör att framkomligheten på stäckan blir begränsad.

Läs mer på trafikverkets hemsida, se relaterad information.