Vägarbetare som lägger ny asfalt

Beläggningsprogram

I december 2015 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om ett beläggningsprogram. Beläggningsprogrammet beskriver hur kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar ska få ny asfalt.

Under 2019 planerar vi att asfaltera på följande ställen:

Stjärnhov

 • Käxlevägen, på sträckan från korsningen Käxlevägen - Bergvägen fram till Käxlevägen 20
  • Planerat beläggningsarbete mellan 27 augusti till och med den 6 september

Björnlunda

 • Oxelvägen
 • Krikonvägen

Gnesta

 • Trottoar utmed Västra Storgatan, mellan Marielundsgatan och Mariefredsvägen
 • Tre stycken gång- och cykelvägsanslutningar till Vikingavägen
 • Älgstigen
  • Planerat beläggningsarbete mellan 27 augusti till och med den 6 september
 • Hästskovägen
 • Mariefredsvägen, mellan Västra Storgatan och viadukten under järnvägen
 • Västra Storgatan - mellan västra rondellen och ungefär 120 m in mot centrum
 • Dagagatan, mellan Skillingagatan och Thulegatan
  • Planerat beläggningsarbete mellan 27 augusti till och med den 6 september

 • Dansutvägen, in- och utfarter vid Stopp

Det planerade beläggningsarbetet är beroende av rådande väderförhållanden och tillgång till entreprenör vilket gör att genomförandetiden kan förändras.

En eller ett par veckor innan själva beläggningsarbetet kan förberedande arbete genomföras, till exempel ränsing av kanter, friläggande av brunnar med mera.

Om beläggningsprogrammet

Hela gatunätet och gång- och cykelvägarna har inventerats och det har gjorts en skade- och underhållsutredning. Skadeparametrarna har bedömts i fyra svårhetsgrader:

 • Skadefri beläggning (efter 2024)
 • Lätta skador som inte kräver omedelbar insats (2021-2023)
 • Utbredda skador som bör åtgärdas (2017-2020)
 • Omfattande och allvarliga skador som kräver akuta åtgärder (2016)

Om just den del av gatan där du bor inte beläggs just nu så betyder det att det finns andra delar/gator som bedömts få en högre prioritet för närvarande.