Vägarbetare som lägger ny asfalt

Planerad beläggning

Varje år planerar vi in vilka gator, vägar samt gång- och cykelvägar som ska få ny asfalt.

Mellan vecka 32 - 34 2022 planerar vi att asfaltera på följande ställen:

Stjärnhov

  • Del av Kexlevägen

Björnlunda

  • Korsbacksvägen

Gnesta

  • Furuvägen
  • Mariefredsvägen
  • Vackerby industriväg
  • Del av Dansutvägen
  • Gång- och cykelvägen mellan Menuettvägen och Skillingagatan

Det planerade beläggningsarbetet är beroende av rådande väderförhållanden och tillgång till entreprenör vilket gör att genomförandetiden kan förändras.

En eller ett par veckor innan själva beläggningsarbetet kan förberedande arbete genomföras, till exempel fräsning av kanter, friläggande av brunnar med mera.