Vägarbetare som lägger ny asfalt

Ny asfalt på våra gator

I sommar kommer flera av kommunens gator och vägar få ny asfalt. De flesta jobben genomförs i augusti, en cykelväg får ny asfalt redan i juli.

Se var vi ska asfaltera markerat på karta

10 juli

Gång- och cykelbanan mellan Gnesta Kalles väg och Stopp i Gnesta tätort.

12-26 augusti

Gnesta tätort

Hermelinstigen
Del av Skillingagatan
Del av Dansutvägen
Del av Västra Storgatan
Del av Marielundsgatan

Björnlunda

Smedjevägen

Stjärnhov

In-utfarter busstation
Anslutning väg till skola
Åtgärder gupp Käxlevägen