Vägarbetare som lägger ny asfalt

Planerad beläggning

Varje år planerar vi in vilka gator, vägar samt gång- och cykelvägar som ska få ny asfalt.

Mellan vecka 21 - 24 2021 planerar vi att asfaltera på följande ställen:

Stjärnhov

  • Del av Fasanvägen

Björnlunda

  • Gärdesvägen

Gnesta

  • Del av Vesslevägen
  • Juristgatan
  • Del av Snäckgatan
  • Östra Storgatan, återställning efter tidigare grävarbete
  • Gång- och cykelvägen mellan Mårdstigen och Dansutskolan
  • Infarten vid busstationen

Det planerade beläggningsarbetet är beroende av rådande väderförhållanden och tillgång till entreprenör vilket gör att genomförandetiden kan förändras.

En eller ett par veckor innan själva beläggningsarbetet kan förberedande arbete genomföras, till exempel fräsning av kanter, friläggande av brunnar med mera.