Bild på grävmaskin som lastar snö på flak på lastbil

Snöröjning och halkbekämpning

Vi snöröjer och halkbekämpar för din skull. Kommunen ansvarar för de flesta vägar, gång- och cykelbanor och trottoarer i våra tätorter.

När det gäller snöröjning prioriterar vi centrum, gång- och cykelvägar samt backar i första hand.

Kommunens ansvarsområden

Vi är ansvariga för snöröjningen inom tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne, utom genomfartslederna med gångbanor, utanför centralorten, som sköts av Trafikverket. Kommunen sköter även om snöröjningen på de kombinerade gång- och cykelvägarna samt trottoarer.

Inom Gnestahems och Gnesta Förvaltnings fastighetsområden, sköter de själva snöplogning och halkbekämpning.

Övriga fritidsområden eller privata vägar har inte kommunen ansvar för. I dessa fritidsområden finns oftast en vägförening alternativt en privat väghållare.

Vissa områden inom tätorterna är kvartersmark, och där ansvarar inte kommunen för snöröjning eller halkbekämpning.

För mer information om vägansvariga, se relaterad information.

Beredskap

Vi har beredskap från 1 november till och med 31 mars, med eventuell förlängning beroende på hur vintern ser ut.

För dig som är fastighetsägare

Vid snöröjning bildas det snövallar vid infarter. Våra snöröjare försöker att underlätta för fastighetsägare, men det går tyvärr inte att undvika snövallar.

Lägg inte ut snön i gatan

Snö från fastigheter, tak och annat som fastighetsägare ska ta hand om, får du inte skotta ut på trottoaren, gång- och cykelbanor, gatan eller lägga upp i plogvallarna. Det kan skapa både trafikfara och problem för dina grannar.

Plogvallar

När vi plogar blir det plogvallar. Vi försöker så gott vi kan att underlätta för dig. Ansvaret för att skotta undan dessa plogvallar, så att du kommer in till din fastighet, ligger dock på dig som fastighetsägare. Snön kan skottas upp på intilliggande plogvallar.

Brevbärare och sophämtare behöver din hjälp

Skotta kring både postlådan och sopkärlet och sanda även vid behov. Då underlättar du för både brevbärare och sophämtaren.

Märk ut så vi ser vart vi kan köra

Vi försöker köra så nära kanten som möjligt. Använd därför gärna så kallade plogpinnar för att markera postlåda, staket och låga buskar. Dessa kan vara svåra att se när det är mycket snö och du minskar risken för eventuella materiella skador.

Om olyckan trots allt är framme

Om någon halkar och gör sig illa på mark som fastighetsägaren ansvarar för, kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.

Vi kör bort snön i mån av tid

Snö inne i tätorterna körs bort allt eftersom i mån av tid och även mängd. Det sker dock inte efter varje snöfall. Respektera tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud, så underlättar du bortforslingen av snön.

Parkering av bilar

För att vi ska kunna snöröja så bra som möjligt så parkera endast enligt skyltning på tillåtna platser. Respektera också tillåtna parkeringstider, tillfälliga avspärrningar och parkeringsförbud.

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan på snöröjningen, gör du det enkelt genom att använda vår e-tjänst, se relaterad information.