Personal som sätter upp skåp på lyktstolpe

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet handlar bland annat om att planera hur hastigheter på mopeder och bilar ska kunna sänkas, och hur vi kan göra kommunen mer tillgänglig för alla.

Vi jobbar ständigt för att försöka förbättra trafiksäkerheten för våra invånare.

Det kan handla om allt ifrån att planera hur hastigheter på mopeder och bilar ska kunna sänkas, för att skydda gångtrafikanter, till att sätta upp till exempel trafikhinder i form av bommar, gupp och liknande.

Trafiksäkerhet handlar också om att göra kommunen mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

För tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder i offentliga lokaler och på allmänna platser, se relaterad info.