Vägansvariga i kommunen

Vägansvariga sköter underhåll på vägen, som till exempel snöröjning och asfaltering. Det finns flera olika vägansvariga inom hela kommunen.

Gnesta kommun är vägansvarig på alla gator, vägar, gång- och cykelbanor samt trottoarer inom tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne, med några undantag:

  • Väg 57, genom kommunen.
  • Väg 873 och 223, som går till och genom Laxne.
  • Mariefredsvägen från rondellen och norrut, väg 867.
  • Stationsvägen i Björnlunda.
  • Kyrkvägen och Mejerivägen i Stjärnhov.

Trafikverket är vägansvarig på samtliga undantag i tätorterna samt vägarna utanför tätbebyggt område som inte är enskilda vägar.

Viss kvartersmark inom tätorterna ansvarar enskilda föreningar för.

Vad gör en vägansvarig?

Den som är vägansvarig sköter underhåll på vägen. Det kan till exempel innebära snöröjning, lagning av potthål, asfaltering med mera.

Vem är vägansvarig?

Trafikverket har en nationella vägdatabas (NVDB), där finns information om det svenska vägnätet. På NVDB webb kan du se i en karta vem som är vägansvarig. Välj väghållare i rullisten som finns i kartan, se relaterad information.