Parkering med bilar som är parkerade

Parkering i centrala Gnesta

Att parkera i Gnesta tätort är gratis, men vissa parkeringar tillämpar P-skiva. Här hittar du en karta med en lista över parkeringsmöjligheter i Gnesta centrum.

Vill du skriva ut en lista med parkeringsmöjligheter och tillhörande karta, se relaterad information. P-skivor finnas att hämta på servicecenter vid Marieströmsgatan 3, Strömmentorget.

Generella parkeringsbestämmelser

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, till exempel vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Numrerad karta över parkeringsmöjligheter i Gnesta centrum

Klicka på bilden för att få upp en större bild

Tips till dig med husbil eller husvagn

I Gnesta kommun, vid Klämmingsbergsbadets camping, finns det några ställplatser för dig med husvagn/husbil. Klämmingsbergsbadet ligger cirka 7 kilometer utanför Gnesta tätort. Se relaterad information.

Bakom restaurangen Vita Villan på Västra storgatan, vid järnvägen i centrala Gnesta, finns en 24-timmars parkering. Där kan du också ställa din husbil eller husvagn. Det finns dock inga faciliteter att använda sig av.

Vid Ågatan 8 i Gnesta finns möjlighet att både fylla på vatten och tömma latrin, se relaterad information.