Flytt av fordon

När ett fordon står felaktigt uppställd enligt rådande trafikregler och föreskrifter uppmanas ägaren att flytta fordonet inom tio dagar.

Om detta inte sker kan kommunen flytta fordonet till en uppställningsplats. Ägaren har då en månad på sig att lösa ut fordonet innan det övergår till kommunens ägo.

Om fordonet betraktas som fordonsvrak kan kommunen flytta och skrota fordonet direkt.