Flyttning av fordon

Ibland står fordon parkerade på en plats där den ej ska stå parkerad.

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får enligt lag flyttas av oss på kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. Det gäller olika regler för olika sorters mark, alltså om det är statligt vägområde, kommunal gata, kommunal mark eller privat mark.

Det är inte tillåtet att på eget initiativ flytta bort någon annans fordon även om den verkar övergiven och står olovligt på privat mark.

De lagar som följs och reglerar flytt av fordon är Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF), se relaterad information.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.

Olovlig parkering på privat mark

Fordonet ska ha stått olovligt parkerad, på den privata marken, i minst sju dygn innan markägaren kan börja processen för att få den flyttad.

Markägaren måste själv:

  • underrätta fordonsägaren om att fordonet står olovligt på privat mark och måste flyttas. Det kan ske muntligt eller via REK brev, rekommenderat brev med mottagningsbevis.
  • föra protokoll eller anteckningar över sin kontakt, eller sina kontaktförsök, med fordonsägaren. Kom ihåg att anteckna datum.
  • kontakta oss på kommunen och be om hjälp via e-tjänsten "Begäran om flyttning av fordon på privat mark", se relaterad information.

Vi kan flytta fordonet tidigast 30 dagar efter det att markägaren påbörjat sina försök att underrätta fordonsägaren. Ett fordonsvrak kan vi flytta direkt.

På Transportstyrelsens webbplats kan du söka fordonsuppgifter, se relaterad information.

Kostnader

Fordonsägaren är skyldig att betala för flyttningskostnader samt övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning från privat mark förbinder sig markägaren att betala dessa kostnader om fordonsägaren inte betalar, enligt bestämmelser i Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, se relaterad information.

Fordonsvrak

Vid förflyttning av fordon är det skillnad på fordonsvrak och på övergivna bilar. Ett fordonsvrak är ett fordon som är i ett så dåligt skick att det kostar mer att få det i ett trafikdugligt skick än vad motsvarande årsmodell är värd. I de fall där fordon bedöms som fordonsvrak får fordonet omedelbart fraktas till bilskrot eller annan uppsamlingsplats. Fordonsvrak får flyttas omedelbart av oss på kommunen även från privat mark.

Ett fordonsvrak som flyttas av oss tillfaller omedelbart Gnesta kommun (6 § LFF) och ska som huvudregel skrotas så snart möjligt (3 § LFF).

Vi underrättar Polismyndigheten om flyttningen.

Vi utför fotodokumentation och upprättar protokoll. Fordonets registrerade ägare får beslut och protokollskopia hemsänt via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Anmäl fordon

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller ett fordonsvrak kan du anmäla det till oss genom att använda vår e-tjänst för felanmälan, se relaterad information.