Frågor och svar om parkeringstillstånd

Här hittar du svar på många vanliga frågor som vi får in om parkeringstillstånd.

Ibland är det svårt att veta vad du behöver få med i din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad eller vad det är som gäller. Här nedan hittar du svar på många vanliga frågor. Finns inte just din fråga med, kan du alltid kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.

Kan jag söka parkeringstillstånd både som förare och passagerare?

Nej. Du kan inte söka både som förare och som passagerare.

Du ska söka som det du gör huvudsakligen, det vill säga söka som förare, om du själv kör fordonet, och som passagerare om du inte kör fordonet själv.

Tillståndet handläggs utifrån olika kriterier och din ansökan kan inte behandlas, om du fyllt i både att du kör fordonet och att du är passagerare.

Varför måste jag lämna in fler intyg från legitimerad läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut, "jag blir inte bättre, bara sämre"?

När vi beviljar eller avslår ett parkeringstillstånd ska det handläggas utifrån din aktuella funktionsnedsättning. Det kan tillkomma nya sjukdomar som försämrar din funktionsnedsättning, du kan också opereras - rehabiliteras från sjukdomar som ändrar funktionsnedsättningens begränsning med mera.

Nytt intyg ska lämnas in vid varje ansökan. Du som sökande är skyldig att lämna de uppgifter som vi i kommunen anser oss behöva för att ta beslut om parkeringstillstånd, det kan gälla till exempel mer utförligt läkarintyg, specialistutlåtande eller annan handling.  

Vad skall ett intyg från legitimerad läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut innehålla?

Ett intyg ska beskriva din aktuella funktionsnedsättning utförligt och ska vara skrivet på svenska. Det måste även stå hur långt du kan gå i meter med och utan hjälpmedel, samt funktionsnedsättningens beräknade varaktighet.

Om du som söker inte själv kör fordonet och regelmässigt behöver hjälp utanför fordonet, måste det tydliggöras i intyget. Du behöver också beskriva på vilket sätt du behöver hjälp.

Ett intyg ska skrivas ut av behandlande läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut och i vissa fall en specialist. Ansökan ska stämplas med vårdinrättningens stämpel och datum ska alltid finnas med.

Varför får vi inte använda parkeringstillståndet när min man/hustru/barn kör fordonet om jag har tillstånd som förare och jag inte orkar köra vissa dagar?

Parkeringstillståndet är personligt utställt. Detta innebär att det endast gäller när den person som sökt kör fordonet själv, för att underlätta att man kommer närmare sitt resmål.

Om tillståndet används av någon annan kommer tillståndsinnehavaren att kontaktas av kommunen och tillståndet kan återkallas.

Vad gör jag om mitt tillstånd tappas bort eller blir stulet?

Ett tillstånd bör alltid förvaras som en värdehandling. Du har själv ansvar för att tillståndet inte hamnar i orätta händer.

Om det trots allt händer, ska en polisanmälan göras och en kopia på polisanmälan ska skickas in till oss, innan vi kan utfärda ett nytt tillstånd.

När polisanmälan når oss kommer tillståndet att spärras och hamna på en så kallad "spärrlista", som skickas ut till polis och parkeringsvakter.

Om jag har parkeringstillstånd för rörelsehindrade, behöver jag lösa biljett då?

Så länge du parkerar på en plats som övervakas av kommunen behöver ingen avgift betalas när du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hur vet jag om platsen övervakas av Gnesta kommun eller är privat?

Är det en privat parkeringsplats står det på avgiftsskylten vilket företag som övervakar platsen samt deras telefonnummer. Privata p-platser har oftast avgift hela dygnet vilket också kan vara en ledtråd till att parkeringsplatsen är privat. Detta är inte vanligt i Gnesta, men i närliggande kommuner.

Jag har haft tillstånd i Gnesta kommun innan men ska flytta till en annan kommun. Vart ska jag skicka in ansökan nytt tillstånd?

Till din nya kommun.

Jag vill ansöka om nytt tillstånd, då mitt gamla håller på att sluta gälla. Behöver jag lämna ett nytt foto varje gång jag ansöker om ett nytt tillstånd?

Ja, du behöver lämna in ett nytt foto varje gång du söker eftersom vi behöver ha ett aktuellt, nytaget foto av dig.

Hur lång tid tar det att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Det kan ta upp till fyra veckor att få beslut. Det är därför viktigt att i god tid innan det gamla tillståndet går ut ansöka om ett nytt. I vissa fall där kommunen behöver begära in kompletterande uppgifter från den sökande, kan beslut ta mer än fyra veckor.