Tillstånd för schaktning

Du som ska gräva i kommunal mark, till exempel gator, vägar och parker, måste ansöka om schakttillstånd på offentlig mark hos kommunen minst 10 dagar innan du ska gräva på mark som tillhör oss.

Om arbetet är akut, ska du omgående kontakta oss genom att ringa eller skicka e-post, och en ansökan ska då skickas in senast dagen efter påbörjat arbete.

E-tjänsten för ansökan hittar du under relaterad information.

Innan du skickar in din ansökan behöver du läsa igenom Villkor för arbeten inom offentlig plats i Gnesta kommun. Se relaterad information