Pågående byggprojekt

Gnesta växer och runt om i kommunen byggs nya bostäder och serviceanläggningar . Vi gör detta för att möta den ökade efterfrågan på bostäder och service. Läs mer om de aktuella byggprojekten nedan.

 • Skiss över hur det nya äldreboendet Strandhagen kommer att se ut.

  Strandhagens äldreboende


  Vid Frönäs gärde byggs nu ett nytt och modernt äldreboende, Strandhagen. Det första spadtaget togs i september 2017 och målsättningen är att äldreboen...
 • Illustration av ny sporthall vid Hagstumosse

  Nu bygger vi ny sporthall vid Hagstumosse


  Gnesta har ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället. Vi värnar om detta och vill och ge långsiktiga förutsättningar för ...
 • Illustationskarta över Kärvsvägen

  Kärvsvägen


  I och med bostadsbebyggelsen i Österkärv bygger vi nu ut gata, gång och cykelväg längs med Kärvsvägen.
 • Laxnelänken


  Laxnelänken är avloppsledningen som byggs mellan Laxne och Gnesta. Den nya ledningen kommer att bidra till att vår hantering av spillvatten blir mer e...
 • Illustrationsplan för Västra Storgatan

  Västra Storgatan


  Som en del i utvecklingen av Gnesta centrum bygger vi nu om och förbättrar gatumiljön och VA längs Västra Storgatan. Just nu är det vinteruppehåll i o...
 • Illustration av Österkärv

  Österkärv


  BoKlok bygger flerbostadshus med 80 bostadsrätter i de västra delarna av Gnesta tätort.

Senast publicerad 2018-11-09