Pågående byggprojekt

Gnesta växer och runt om i kommunen byggs nya bostäder och serviceanläggningar . Vi gör detta för att möta den ökade efterfrågan på bostäder och service. Läs mer om de aktuella byggprojekten nedan.

Sidan är under uppbyggnad och uppdateras löpande.

 • Illustationskarta över Kärvsvägen

  Kärvsvägen


  I och med bostadsbebyggelsen i Österkärv bygger vi nu ut gata, gång och cykelväg längs med Kärvsvägen.
 • Laxnelänken


  Laxnelänken är avloppsledningen som byggs mellan Laxne och Gnesta. Den nya ledningen kommer att bidra till att vår hantering av spillvatten blir mer e...
 • Illustrationsplan för Västra Storgatan

  Västra Storgatan


  Som en del i utvecklingen av Gnesta centrum bygger vi nu om och förbättrar gatumiljön och VA längs Västra Storgatan.
 • Illustration av Österkärv

  Österkärv


  BoKlok bygger flerbostadshus med 80 bostadsrätter i de västra delarna av Gnesta tätort.

Senast publicerad 2018-10-17