Aspliden, Skenda

I Björnlunda norr om riksväg 57 planeras sex  generösa villatomter i naturskönt område.

Tomterna är mellan 1300-2200 kvadratmeter och ligger i sydvästlig rikting, ca 900 meter från service i centrala Björnlunda samt 2 kilometer från Welandersborgsskolan och förskolan ängen.

För närvarande påbörjas utbyggnad av teknisk infrastruktur i området.