Aspliden, Skenda

I Björnlunda norr om riksväg 57 finns sex  generösa villatomter i naturskönt område.

Tomterna är mellan 1 300 och 2 200 kvadratmeter och ligger i sydvästlig rikting, cirka 900 meter från service i centrala Björnlunda samt två kilometer från Welandersborgsskolan och förskolan ängen.

Tomterna förbereds för försäljning.