Frönäs gärde

Frönäs gärde

Området Frönäs gärde ligger på gångavstånd till Gnesta centrum med handel och kommunikationer. Här bygger FB Bostad och Gnestahem ca 70 lägenheter och Gnesta Förvaltings AB bygger ett äldreboende om ca 40 bostäder.

10 minuter från Gnesta centrum ligger Frönäs gärde. Området är planerat för flerbostadshus med blandad upplåtelseform där FB Bostad har färdigställt 9 hus med totalt 36 lägenheter och GFAB ett äldreboende med 44 lägenheter.

Den lokala allmännyttan, Gnestahem, planerar att bygga 37 hyresrätter på fastigheten närmast Mariefredsvägen i projektet Solsidan. Projektet omfattar ett fyravåningshus med lägenhetstorlekar från 1,5-4 rum.

I område kommer även två dagvattendammar att byggas. Dammarna kommer att hantera dagvatten från både Frönäs gärde och Frösjö strand.

I samband med byggnationen av bostäder kommer viss ombyggnation av Sjögatan och Mariefredsvägen genomföras.

Tidplan

  • FB Bostad, 36 lägenheter, bostadsrätter - Klart
  • GFAB, äldreboende om 44 lägenehter - Klart
  • Gnestahem 37 hyresrätter- Beräknas vara färdigställt våren 2021