Flygfoto över Frösjö strand

Frösjö strand

Alldeles intill Frösjön och 5 minuters promenad från Gnesta centrum ligger området Frösjö strand.

Projektet har omfattat såväl bostadsbyggnation, utbyggnad av gator och VA samt en ny badplats. Området är till stor delar bebyggt och omfattar i dagsläget 204 bostäder i blandad bebyggelse och upplåtelseform.

Gnesta kommun har förvärvat fastigheten närmast Mariefredsvägen och utredning kring framtida byggnation pågår.