Flygfoto över Frösjö strand

Frösjöstrand

Alldeles intill Frösjön och fem minuters promenad från Gnesta centrum ligger området Frösjöstrand.

Projektet har omfattat såväl bostadsbyggnation, utbyggnad av gator och VA och en badplats. Området är till stor delar bebyggt och omfattar i dagsläget 204 bostäder i blandad bebyggelse och upplåtelseform.

Gnesta kommun har förvärvat fastigheten närmast Mariefredsvägen och utredning kring framtida byggnation pågår.