Bilden visar tänkt område för Padelbanor

Intresseanmälan för utomhuspadelbana

Gnesta kommun undersöker intresset för markupplåtelse genom lägenhetsarrende för två banor för utomhuspadel vid Hagstumosse. Se karta.

Markupplåtelsen är tänkt att ske med en första arrendeperiod på cirka 3 år, med möjlighet till förlängning två år i taget.

Kommunen bjuder nu in till att lämna in intresseanmälan. Förslag ska innehålla:

  • En företagsbeskrivning/ beskrivning av organisation.
  • En beskrivning av tänkt bankonstruktion och utformning.
  • En skiss på placering av banorna.
  • Eventuellt krav på el.
  • Förslag till ersättningsnivå (årlig arrendeavgift).
  • Tidplan för genomförande.
  • Möjligheterna till reducerade avgifter för barn och ungdomar att nyttja banorna.

Ett krav i arrendekontraktet kommer vara att banorna ska kunna monteras upp och ner inom några veckor och marken ska återställas till ursprungligt skick efter upplåtelsens upphörande. Marken består idag av gräsyta och kommer inte iordningställas av kommunen. Arrendatorn svarar själv för att iordningställa marken så att det går att anlägga banor, samt återställande vid arrendets upphörande.

Det förslag som Gnesta kommun finner sammantaget mest intressant, kommer erbjudas möjlighet att föra vidare diskussioner kring ett arrendeavtal med Gnesta Kommun.

Sista dag för intresseanmälan är 15 maj 2022.

Intresseanmälan lämnas via e-post till nils.rundqvist@gnesta.se.