Intresseanmälan industriradhus

Möjlighet att inkomma med intresseanmälan för etablering av industriradhus på del av fastigheten Vackerby 7:12.

Gnesta kommun erbjuder intressenter att komma in med intresseanmälan för att bebygga del av den kommunalägda fastigheten Vackerby 7:12 med industriradhus.

Kommunen har sett en ökad efterfrågan på mark för mindre lokaler/verksamheter samtidigt som kommunen i nuläget har begränsat med industrimark till försäljning. Att bebygga området med industriradhus nyttjar marken på ett effektivt sätt och fler får möjlighet att etablera sig. Markområdet är idag planlagt för industriändamål SPL P80-23 och är ca 4000m2­ stort.

Intresseanmälan skall inkomma till nils.rundqvist@gnesta.se senast 2022-04-22 och innehålla följande:

  1. Föreslagen utformning, ett effektivt och funktionellt nyttjande av markområdet bör framgå av förslaget.
  2. Beskrivning av hur intressenten tänker upplåta/försälja industriradhusen.
  3. Miljö- och klimatåtgärder, exempelvis solcellsinstallationer, effektiva dagvattenlösningar etc.

Utöver inlämnat förslag kommer även exploatörens anbud (markpris) att beaktas.