Illustationskarta över Kärvsvägen

Kärvsvägen

I och med bostadsbebyggelsen i Österkärv bygger vi nu ut gata, gång och cykelväg längs med Kärvsvägen.

Nu bygger vi om Kärvsvägen mellan Nygatan (mitt emot Vårdcentralen) och BoKloks nybyggda bostadsområde i Österkräv. Gatan breddas, en ny gång och cykelväg anläggs och vi bygger ut vatten och avloppsnätet. I samband med gatubyggnationen bygger Vattenfall ut elnätet och Skanova förlägger fiber till det nya omådet.

Under byggtiden kommer framkomligehten på Kärvsvägen vara mycket begränsad. Boende i området och utanför som är beroende av Kärvsvägen kommer att kunna köra in via byggvägen som ansluter mot riksväg 57.

Kommunen är projektägare och Skanska är entreprenör.

Tidplan

  • Byggstart v32, augusti 2018
  • Klart december 2018

 

 

 

Senast publicerad 2019-04-04