Bild på var vi är och gräver för Laxnelänken mellan den 16 april och den 5 maj

Klicka på bilden för en större bild vart vi befinner oss mellan den 16 april och den 5 maj

Laxnelänken

Laxnelänken är avloppsledningen som byggs mellan Laxne och Gnesta. Den nya ledningen kommer att bidra till att vår hantering av spillvatten blir mer effektiv.

Laxnelänken är ett av flera projket inom VA-området i Gnesta kommun. Efter genomförandet kommer spillvattnet från Laxne, och de hushåll längs vägen som väljer att ansluta sig, gå till reningsverket i Gnesta. Detta medför att vi får en bätte och effektivare hantering av spillvatten i kommunen. 

Tidsplan

Nu har avloppsledningen mellan Laxne och Gnesta tagits i drift och det gamla reningsverket i Laxne är rivet. Återställning ovan mark pågår.

Under vecka 20 kommer det att genomföras en besiktning av avloppsledningen som går mellan Laxne och Gnesta. Efter att besiktningen genomförts och ledningen är godkänd, kommer påkoppling av fastigheter, som ansökt om detta, att kunna ske.

Slutbesiktning av mark kommer att ske senare under våren och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas inför slutbesiktningen.

Cykelleden ska också slutföras.

Enligt ny tidsplan beräknas dessa arbeten vara klara sent under våren 2019.


Preliminär tidsplan

2015

December

Geotekniska fältarbeten påbörjas - KLART!

2016

Mars

Geotekniska fältarbeten avslutas - KLART!


Jan-aug

Projektering VA ledning - KLART!


Aug-aug 2017

Markförhandling/erhållande av tillstånd med mera - KLART!

2017

Maj-Juni

Upphandling - KLART!


Nov

Planerad byggstart

2019

Maj

Besiktning av ledning

2019

Maj - Juni

Slutbesiktning


Frågor och svar om Laxnelänken

 • Jag vill få tillgång till VA direkt när ledningen tas i bruk. När ska anmälan om VA-anslutning då senast ske?
  Svar: Kontakta vår tekniska chef eller eller vår VA-ingenjör, se kontakt.
 • Hur stor blir anslutningsavgiften?
  Svar: Det beror på om man är ensam eller om man går ihop med sina grannar och ansluter sig. Läs mer om anslutningsavgifter längre ner på sidan.
 • Varför blev tidplanen framflyttad?
  Svar: Förhandlingsprocessen har tagit längre tid än beräknat.
 • Jag är intresserad av fiber, får jag det av kommunen?
  Svar: Nej, kommunen är ingen fiberleverantör. För fiberfrågor i Laxne tätort kontaktar du Öppen Fiber och för boende utmed Laxnelänken kontaktar du Zitius.

Här kan du läsa mer om Öppen Fiber och även hitta kontaktinformation.länk till annan webbplats
Här kan du läsa mer om Zitius och hitta kontaktinformation.länk till annan webbplats

Senast publicerad 2019-05-06