Bild på var vi är och gräver för Laxnelänken mellan den 16 april och den 5 maj

Klicka på bilden för en större bild vart vi befinner oss mellan den 16 april och den 5 maj

Laxnelänken

Laxnelänken är avloppsledningen som byggs mellan Laxne och Gnesta. Den nya ledningen kommer att bidra till att vår hantering av spillvatten blir mer effektiv.

Laxnelänken är ett av flera projket inom VA-området i Gnesta kommun. Efter genomförandet kommer spillvattnet från Laxne, och de hushåll längs vägen som väljer att ansluta sig, gå till reningsverket i Gnesta. Detta medför att vi får en bätte och effektivare hantering av spillvatten i kommunen. 

Ny tidsplan

Byggarbetena längs Laxnelänken är i stort klart. Tidsplanen med färdig ledning i december 2018 har dock förskjutits något. Det kvarstår visst arbete, bland annat rivning av gamla reningsverket i Laxne, inkoppling av el i pumpstationerna längs ledningen samt slutförande av cykelleden.

Enligt ny tidsplan beräknas dessa arbeten vara klara mars 2019.


Preliminär tidsplan

2015

December

Geotekniska fältarbeten påbörjas - KLART!

2016

Mars

Geotekniska fältarbeten avslutas - KLART!


Jan-aug

Projektering VA ledning - KLART!


Aug-aug 2017

Markförhandling/erhållande av tillstånd med mera - KLART!

2017

Maj-Juni

Upphandling - KLART!


Nov

Planerad byggstart

2019

Mars

Slutbesiktning

 

Frågor och svar om Laxnelänken

 • Jag vill få tillgång till VA direkt när ledningen tas i bruk. När ska anmälan om VA-anslutning då senast ske?
  Svar: Kontakta vår tekniska chef eller eller vår VA-ingenjör, se kontakt.
 • Hur stor blir anslutningsavgiften?
  Svar: Det beror på om man är ensam eller om man går ihop med sina grannar och ansluter sig. Läs mer om anslutningsavgifter längre ner på sidan.
 • Varför blev tidplanen framflyttad?
  Svar: Förhandlingsprocessen har tagit längre tid än beräknat.
 • Jag är intresserad av fiber, får jag det av kommunen?
  Svar: Nej, kommunen är ingen fiberleverantör. För fiberfrågor i Laxne tätort kontaktar du Öppen Fiber och för boende utmed Laxnelänken kontaktar du Zitius.

Här kan du läsa mer om Öppen Fiber och även hitta kontaktinformation.länk till annan webbplats
Här kan du läsa mer om Zitius och hitta kontaktinformation.länk till annan webbplats

Senast publicerad 2019-04-04