Illustration av ny sporthall vid Hagstumosse

Nu bygger vi ny sporthall vid Hagstumosse

Gnesta har ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället. Vi värnar om detta och vill och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Därför bygger vi nu en ny sporthall.

Upphandling av entreprenör är klar och GFAB har skrivit avtal med Peab Sverige AB. Planerad byggtid är januari till december 2019.

Vi bygger en sporthall som med fullstor spelyta om minst 20 * 40 meter som är anpassad för matcher med ljudanläggning och resultattavla. Hallen erbjuder upp till 500 sittande läktarplatser med möjlighet att inrymma 1000 personer totalt. Här finns också utrymme för café med sittplatser.

Bygget av en ny sporthall ger fördelar även i de andra befintliga hallarna då tid frigörs för fler att ha aktiviteter av olika slag då mer halltider kommer att finnas. Anläggningen kommer vara anpassad för att kunna inhysa andra event med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska vara tillgänglighetsanpassad.

Startskott inför byggstart

Dag: Söndagen den 16 december
Tid: Klockan 10.00
Plats: Hagstumosse Idrottsplats, Sigtunavägen. Vid parkeringen vid ishallen.
Hur: Gnesta kommun och Gnesta förvaltnings AB bjuder in alla intresserade till en ceremoni för byggstart och med tal, dricka och tilltugg. Ritningar på nya sporthallen kommer att finnas på plats.
Alla är välkomna!

Bakgrund

Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde i maj 2014 fick Gnesta Förvaltnings AB i uppdrag att upphandla en ny sporthall med tre alternativa lokaliseringar.

Uppdraget om ny mark för idrottsändamål beslutades i kommunfullmäktige den 28 september 2015 och samhällsbyggnadsnämnden genomförde en förändring av detaljplanen på Hagstumosse.

Överväganden om vilka funktioner som behövs i hallen baseras på kontakter med berörda föreningar i kommunen samt ett antal studiebesök i andra kommuner. Upphandling av entreprenör blev klar i december 2018 klar och avtalad entreprenör är Peab Sverige AB. Planerad byggtid är januari till december 2019.

Praktiska frågor under byggtiden

Den nya sporthallen ska byggas i naturområdet mellan 57:an och befintlig parkering vid ishallen.

Under byggtiden kommer naturområdet och parkeringen att vara byggarbetsplats. Byggbodar och annat som behövs för bygget kommer att ta nuvarande parkering vid ishallen i anspråk och besökare till Hagstumosse får parkera på en tillfällig parkering på delar av grusplanen.

Under byggtiden kommer det ske avverkning av skog och motionsspåret kommer att dras om i en slinga bakom den nya sporthallen.

När sporthallen är klar och byggbodarna flyttats bort kommer den gamla parkeringsytan bli en ny parkering.

Detta är gjort hittills (2018-12-03)

Ytan där sporthallen ska byggas har förberetts. Skog har avverkats och sprängningsarbeten har genomförts.

Viss ökad trafik av tunga transporter har förekommit.

Motionsspåret har dragits om i en slinga bakom den nya sporthallen och starten har flyttats till grusplanen.