Strandhagens äldreboende

Vid Frönäs gärde byggs nu ett nytt och modernt äldreboende, Strandhagen. Det första spadtaget togs i september 2017 och målsättningen är att äldreboendet ska stå klart för inflyttning i mitten av mars 2019.

Skiss över hur det nya äldreboendet Strandhagen kommer att se ut.

För Gnesta kommun är det viktigt att satsa på de äldre. Vi vill kunna erbjuda ett nytt, fräscht och samtidigt tekniskt modernt äldreboende med flexibla lösningar. Vårt mål är att Strandhagen ska bli ett av Sveriges finaste äldreboenden, en trevlig och harmonisk plats att vistas i för både boende, anhöriga och personal.

Det har också funnits ett ökat behov av demensboende, vilket det nya äldreboendet också kommer att erbjuda. Projektet är även en viktig del av utvecklingen av området och för hela Gnesta tätort, som är i ständig tillväxt.

Information om äldreboendet

  • Strandhagen byggs i två plan beståendes av fyra enheter, varav två blir demensboende och två blir äldreboende. Fler enheter kan ställas om till demensboende i framtiden ifall behoven av demensplatser ökar.

  • Det blir totalt 44 lägenheter om 35 kvadratmeter, alla med eget badrum, tvättmaskin och trinettkök. Möjlighet till parboende kommer kunna erbjudas. Flera stora gemensamma utrymmen och en vacker, funktionell trädgård ingår också i utformningen.

  • Färgerna inomhus blir ljusa, varma och lugna och all inredning anpassas för de äldres behov.

  • Strandhagen får eget tillagningskök, vilket innebär hemlagad mat direkt på bordet utan transporter.

  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende kommer också att finnas i anslutning till äldreboendet.
Bilden visar Strandhagens fasad framifrån.

Strandhagens framsida med stor entré där en på- och avstigningsplats även kommer att placeras. I den högra tillbyggnaden bredvid entrén kommer Skogsgläntans dagverksamhet för personer med demenssjukdom att flytta in.

Bilden visar Strandhagens innergård.

På innergården pågår markarbetet där en vacker trädgård så småningom ska växa fram. Fasaden består av stilrena material och färger där ljusgrå puts kombineras med paneler i neutrala gröna samt gula nyanser.

Vilka ska flytta in på Strandhagen?

Frustunagårdens verksamheter kommer att flyttas över till det nya boendet. Detaljplaneringen kring boende- och personalflytt kommer dock först efter årsskiftet när det lättare går att se exakt hur efterfrågan ser ut. Kommunen tittar på helheten och de behov som finns, både vad gäller de som redan har ett boende idag och de som ansöker om att få ett. Först när vi vet vilka som kommer att bo på Strandhagen är det sedan möjligt att mer exakt avgöra hur fördelning av personal på varje enhet ska se ut.

Vad händer med Frustunagårdens lokaler?

Målet är givetvis att ta tillvara på kommunens fastigheter på bästa sätt. Kommunen kommer därför att ha beredskap med möjlighet att kunna öppna upp särskilda boendeplatser på Frustunagården, om behovet av fler platser skulle uppstå. Till Frustunagårdens lokaler kommer även andra kommunala verksamheter att flytta in, bland annat Liljedalshemmets kortvårdsverksamhet, Sambavägens dagliga verksamhet samt Regnbågens korttidsboende och fritidsverksamhet.

Vad tar kommunen för ansvar för själva flytten?

Vi kommer göra allt vi kan för att underlätta processen för dem som ska flytta från Frustunagården till Strandhagen, genom att ge tydlig information samt att på alla sätt det går bidra till en så lugn, trygg och säker flytt för alla som möjligt. Kommunen ansvarar för, utför och bekostar givetvis det praktiska kring själva flytten när det väl är dags.

Tidplan

  • Byggstart september 2017
  • Klart för inflyttning i mitten av mars 2019

Byggherre och entreprenör

Byggherre för projektet är Gnestas Förvaltnings AB (GFAB) och byggnationen utförs av entreprenören Betonmast.

Senast publicerad 2018-12-12