Illustration vy över Vackerby trädgårdsstad

Vackerby trädgårdsstad

Vackerby trädgårdsstad heter den nya stadsdel som planeras i den norra delen av Gnesta tätort. Stadsdelen byggs utifrån principera för den klassiska trädgårdsstaden med mycket grönska och klassisk arkitektur.

Området som ska exploateras är delat i två delar, norra och södra. Gnesta kommun äger och exploaterar den södra delen och den norra delen exploateras av en privat aktör.

Under 2018 påbörjandes arbetet med detaljplan för hela området. 

Avtal har skrivits med två byggherrar avseende bostadsbyggnation i den södra delen av Vackerby trädgårdsstad. Där Ekeblad Bostad AB kommer att bygga radhus och flerbostadshus längs med Vackerby allé samt Lundin Estate som bygger flerbostadshus i tre till fyra våningar i de centrala delarna av stadsdelen.