Illustration vy över Vackerby trädgårdsstad

Vackerby trädgårdsstad

Vackerby trädgårdsstad heter den nya stadsdel som planeras i den norra delen av Gnesta tätort. Stadsdelen byggs utifrån principera för den klassiska trädgårdsstaden med mycket grönska och klassisk arkitektur.

Området som ska exploateras är delat i två delar, norra och södra. Gnesta kommun äger och exploaterar den södra delen.

Under 2018 påbörjandes arbetet med detaljplan för hela området. 

Avtal har skrivits med två byggherrar avseende bostadsbyggnation i den södra delen av Vackerby trädgårdsstad. Där Ekeblad Bostad AB kommer att bygga radhus och flerbostadshus längs med Vackerby allé samt Lundin Estate som bygger flerbostadshus i tre till fyra våningar i de centrala delarna av stadsdelen.