Flygbild över Frösjöstrandsområdet

Bostadsförsörjningsprogram

I Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunen planerna för bostadsutvecklingen för de kommande fem åren.

Just nu arbetar förvaltningen med att ta fram ett nytt Bostadsförsörjningsprogram, det nya programmet antas under hösten år 2020.