Flygbild över Frösjöstrandsområdet

Bostadsförsörjningsprogram

I Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunen planerna för bostadsutvecklingen för de kommande fem åren.