Flygbild över Frösjöstrandsområdet

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

I Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunen planerna för bostadsutvecklingen för de kommande fem åren.

Senast publicerad 2019-04-04