Kartbild där det aktuella området är markerat

Hallebro 1:18

Ett planprogram är framtaget för fastigheten Hallebro 1:18. Programmet beskriver idén om ett nytt bostadsområde. Planprogrammet är nu ute på samråd.

Planprogrammet syftar till att pröva möjligheten till byggnation av bostäder samt gemensamhetsbyggnader på fastigheten Hallebro 1:18. En kombination av fristående hus i två plan, kedjehus i ett plan och suterränghus samt gemensamhetsbyggnader.

Planprogrammet finns utställt för samråd mellan den 23 februari och 16 mars 2018 i kommunhuset på Västra Storgatan 15 och  Medborgarkontoret,  Marieströmsgatan 3.

Ett samrådsmöte ägde rum den 7 mars och nedan kan du ta del av minnesanteckningarna.