Fasaduppställning

Markanvisning Vackerby trädgårdsstad

Vackerby trädgårdsstad är en ny stadsdel i Gnesta tätort med den klassiska trädgårdsstaden som förebild.

Markanvisning av lokalt centrum

Under hösten 2018 slöts ett markanvisningsavtal med Lundin Estate avseende de centrala delarna i Vackerby trädgårdsstad. Enligt avtalet ska området bebyggas med hus i tre till fyra våningar med klassisk stil och träfasad med sockel i sten/betong. Totalt kan uppemot 130-150 lägenheter byggas i området.

 

Vinnare av markanvisningstävling är utsedd!

Fasadexempel EREIM

Under hösten 2017 genomfördes en markanvisningstävling för fyra delområden i den södra delen av Vackerby trädgårdsstad och en vinnare är nu utsedd.

Under måndagen den 5 mars 2018 tog kommunstyrelsen i Gnesta kommun beslut om vinnare och tilldelning av de första markområdet i det som kommer att bli Vackerby trädgårdsstad.

Av de fem förslag som inkommit har EREIM det förslag som bäst mött upp kommunens vision om Vackerby trädgårdsstad och vinner därmed tävlingen. Förslaget möter i stor utsträckning upp de krav och önskemål som ställts kring arkitektonisk utformning av både byggnader och utomhusmiljö samt lösningar för en hållbar stadsdel i trädgårdsstadens förtecken.