Markanvisning Vackerby trädgårdsstad

Fasadexempel EREIM

Vackerby trädgårdsstad är en ny stadsdel i Gnesta tätort med den klassiska trädgårdsstaden som förebild.

Vinnare av markanvisningstävling är utsedd!

Markanvisningstävlingen för delområden i södra delen av Vackerby trädgårdsstad är avslutat och en vinnare är utsedd.

Under måndagen den 5 mars 2018 tog kommunstyrelsen i Gnesta kommun beslut om vinnare och tilldelning av de första markområdet i det som kommer att bli Vackerby trädgårdsstad.

Av de fem förslag som inkommit har EREIM det förslag som bäst mött upp kommunens vision om Vackerby trädgårdsstad och vinner därmed tävlingen. Förslaget möter i stor utsträckning upp de krav och önskemål som ställts kring arkitektonisk utformning av både byggnader och utomhusmiljö samt lösningar för en hållbar stadsdel i trädgårdsstadens förtecken.

Senast publicerad 2018-06-20