Planområde i norra Gnesta tätort

Norra Gnesta

Programmet redovisar bland annat  tänkta utbyggnadsområden, vägdragningar med mera för området norr om järnvägen i Gnesta tätort.