Norra Gnesta

Planområde i norra Gnesta tätort

Programmet redovisar bland annat  tänkta utbyggnadsområden, vägdragningar med mera för området norr om järnvägen i Gnesta tätort.

Senast publicerad 2018-06-20