illustration över Vackerby trädgårdsstad

Riktlinjer markanvisning och exploatering

I vårt policydokument beskriver vi riktlinjer för hur vi arbetar med exploatering, optioner och markanvisning. Tanken är att detta ska ger fler aktörer möjlighet att delta utvecklingen av Gnesta kommun.