Riktlinjer markanvisning och exploatering

illustration över Vackerby trädgårdsstad

I vårt policydokument beskriver vi riktlinjer för hur vi arbetar med exploatering, optioner och markanvisning. Tanken är att detta ska ger fler aktörer möjlighet att delta utvecklingen av Gnesta kommun.


Senast publicerad 2018-06-20